Hướng dẫn giải bài 1 – Phần 2 – Đề số 22 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 1: Một con sói đuổi bắt một con thỏ cách xa nó 17 bước của sói. Con thỏ ở cách hang của nó 80 bước của thỏ. Biết rằng khi sói chạy được 1 bước thì thỏ chạy được 3 bước và 1 bước của sói bằng 8 bước của thỏ. Hỏi thỏ có kịp chạy về hang của nó không ? Giải thích tại sao ? Hướng dẫn giải 80 bước của thỏ bằng 80: 8 = 10 bước của sói. Sói cách hang thỏ 17 + 10 = 27...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

Một con sói đuổi bắt một con thỏ cách xa nó 17 bước của sói. Con thỏ ở cách hang của nó 80 bước của thỏ. Biết rằng khi sói chạy được 1 bước thì thỏ chạy được 3 bước và 1 bước của sói bằng 8 bước của thỏ. Hỏi thỏ có kịp chạy về hang của nó không ? Giải thích tại sao ?

Hướng dẫn giải

80 bước của thỏ bằng 80: 8 = 10 bước của sói.

Sói cách hang thỏ 17 + 10 = 27 bước của sói = 81 bước của thỏ.

Khi thỏ chạy về đến hang thì sói còn cách hang thỏ 1 bước của thỏ. Vì vậy thỏ kịp chạy về hang của nó và sói không bắt được thỏ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: