Hướng dẫn giải bài 1 – Phần 1 – Đề số 19 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 1:

8% của 90 bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

7,2.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận