Hướng dẫn giải bài 1.96 trang 42 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1.96 trang 44 sách bài tập giải tích 12

Xác định giá trị của tham số m để phương trình

có nghiệm duy nhất.

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Xét hàm số:

Nếu m=0:

Nếu m≠ 0: Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi cực đại và cực tiểu của hàm số

Bình luận
0

Bình luận