Hướng dẫn giải bài 1.96 trang 42 sách bài tập giải tích 12

Bài 1.96 trang 44 sách bài tập giải tích 12 Xác định giá trị của tham số m để phương trình có nghiệm duy nhất. Hướng dẫn giải Đáp án D. Xét hàm số: Nếu m=0: Nếu m≠ 0: Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi cực đại và cực tiểu của hàm số

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1.96 trang 44 sách bài tập giải tích 12

Xác định giá trị của tham số m để phương trình

có nghiệm duy nhất.

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Xét hàm số:

Nếu m=0:

Nếu m≠ 0: Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi cực đại và cực tiểu của hàm số

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: