Hướng dẫn giải bài 1.95 trang 42 sách bài tập giải tích 12

Bài 1.95 trang 43 sách bài tập giải tích 12 Xác định giá trị của tham số m để phương trình có nghiệm dương. A. m=5 B. m∈ R C. m =-3 D. m < 0 Hướng dẫn giải Đáp án B.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1.95 trang 43 sách bài tập giải tích 12

Xác định giá trị của tham số m để phương trình

có nghiệm dương.

A. m=5

B. m∈ R

C. m =-3

D. m < 0

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: