Hướng dẫn giải bài 1.95 trang 42 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1.95 trang 43 sách bài tập giải tích 12

Xác định giá trị của tham số m để phương trình

có nghiệm dương.

A. m=5

B. m∈ R

C. m =-3

D. m < 0

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Bình luận
0

Bình luận