Hướng dẫn giải bài 1.93 trang 42 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1.93 trang 42 sách bài tập giải tích 12

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây:

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

y =-3 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Bình luận
0

Bình luận