Hướng dẫn giải bài 1.9 trang 8 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1.9 trang 8 sách bài tập giải tích 12

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. y = sin3x là hàm số chẵn.

D. sinx + 3x -1 nghịch biến trênR.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Bình luận
0

Bình luận