Hướng dẫn giải bài 1.9 trang 8 sách bài tập giải tích 12

Bài 1.9 trang 8 sách bài tập giải tích 12 Khẳng định nào sau đây đúng? A. y = sin3x là hàm số chẵn. D. sinx + 3x -1 nghịch biến trênR. Hướng dẫn giải Chọn C.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1.9 trang 8 sách bài tập giải tích 12

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. y = sin3x là hàm số chẵn.

D. sinx + 3x -1 nghịch biến trênR.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: