Hướng dẫn giải bài 1.7 – Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 1.7. a) Tìm tập xác định của hàm số ; b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số. Hướng dẫn giải Do đó giá trị lớn nhất của hàm số là 3; giá trị nhỏ nhất của hàm số là 1/3. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1.7.

Hướng dẫn giải bài 1.7 chương 2

a) Tìm tập xác định của hàm số ;

b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Hướng dẫn giải

Do đó giá trị lớn nhất của hàm số là 3; giá trị nhỏ nhất của hàm số là 1/3.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: