Hướng dẫn giải bài 1.6 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 13

Hướng dẫn giải bài 1.6 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 13 1.6 a) cos2(x + kπ) = cos(2x + k2π) = cos2x, k∈Z. Vậy hàm số y = cos 2x là hàm số chẵn, tuần hoàn, có chu kì là π. Đồ thị hàm số y = cos 2x Loading... b) Đồ thị hàm số y = |cos 2x| Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.6 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 13

1.6

a) cos2(x + kπ) = cos(2x + k2π) = cos2x, kZ.

Vậy hàm số y = cos 2x là hàm số chẵn, tuần hoàn, có chu kì là π.

Đồ thị hàm số y = cos 2x

Loading…

b) Đồ thị hàm số y = |cos 2x|

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: