Hướng dẫn giải bài 1.58 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 41

Hướng dẫn giải bài 1.58 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 41 Bài 1.58 : Đáp án D Cách 1 : Giải trực tiếp. Phương trình đã cho tương đương với : Loading... 8 = . ⇔ 4 ( 2 – ) = 0 ⇔ 4 ( 2 – – 1) = 0 Cách 2 : Xét các giá trị (I), (II), (III) – x = kπ thì sin = 0 , sin2x = 0 , sin2x = 0 ⇒ (I) là nghiệm. – x = π /2 thì sinx = 1 , sin2x = 0 ⇒ (II) không phải là nghiệm. – x = π/4 + kπ...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.58 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 41

Bài 1.58 :

Đáp án D

Cách 1 : Giải trực tiếp.

Phương trình đã cho tương đương với :

Loading…

8 {sin}^6 x = {sin}^2 2x . {cos}^2 x

⇔ 4 {sin}^2 x ( 2{sin}^4 {x} {cos}^2 x ) = 0

⇔ 4 {sin}^2 x ( 2{sin}^4 {x} {sin}^2 x – 1) = 0

Đáp án bài 1.58

Cách 2 : Xét các giá trị (I), (II), (III)

– x = kπ thì sin = 0 , sin2x = 0 , sin2x = 0 ⇒ (I) là nghiệm.

– x = π /2 thì sinx = 1 , sin2x = 0 ⇒ (II) không phải là nghiệm.

– x = π/4 + kπ /2 thì sinx = ± sqrt {2} / 2 , suy ra {sin}^2 2x = 1/2 ; sin2x = ± 1 nên {sin}^2 2x = 1, hai vế đều bằng 1.

Do đó : π /4 + kπ /2 là nghiệm của phương trình đã cho

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: