Hướng dẫn giải bài 1.57 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 41 

Hướng dẫn giải bài 1.57 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 41. Bài 1.57 : Đáp án A. Cách 1 .Giải trực tiếp. Đặt t = cosx – sinx , điều kiện – ≤ t ≤ Loading... Phương trình đã cho trở thành : 3t – 1/2 . ( 1 – ) = – 3. ⇔ + 6t + 5 = 0 ⇔ t = – 5 < – ( loại ) ; t = -1. Ta được phương trình : cosx – sinx = -1. Cách 2 :Xét các phương án : Phương án A có hai khả năng, nên ta...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.57 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 41.

Bài 1.57 :

Đáp án A.

Cách 1 .Giải trực tiếp.

Đặt t = cosx – sinx , điều kiện – sqrt {2} ≤ t ≤ sqrt {2}

Loading…

Phương trình đã cho trở thành :

3t – 1/2 . ( 1 – {t}^2 ) = – 3.

t^2 + 6t + 5 = 0 ⇔ t = – 5 < – sqrt {2} ( loại ) ; t = -1.

Ta được phương trình : cosx – sinx = -1.

Đáp án bài 1.57

Cách 2 :Xét các phương án :

Phương án A có hai khả năng, nên ta xét các phương án khác đơn giản hơn.

– Với x = k π trong phương án B , khi k = 2 thì vế trái của phương trình đã cho bằng 3, nên phương án B bị loại.

– Với x = π /4 thì cos x – sinx = 0 , sinxcosx = 1/2 nên π /4 không phải là nghiệm. Do đó phương án C bị loại.

– Với x = π /6 thì vế trái của phương trình đã cho là :

Đáp án bài 1.57

nên phương án D bị loại.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: