Hướng dẫn giải bài 1.5 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 13

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 1.5 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 13

Bài 1.5 :

a) y = cos2x / x hàm số lẻ

b)y = x sinx là hàm số lẻ

c) y= sqrt {1 - cosx} là hàm số chẵn

Loading…

là hàm số chẵn

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận