Hướng dẫn giải bài 1.45 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40 

Hướng dẫn giải bài 1.45 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40 Bài 1.45 : 3 + 4cosx – 2 = 0 ⇔ – 3 + 4cosx + 1 = 0 Loading... Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.45 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40

Bài 1.45 :

3 {sin}^2 x + 4cosx – 2 = 0

⇔ – 3 {cos}^2 x + 4cosx + 1 = 0

Đáp án bài 1.45Đáp án bài 1.45

Loading…

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: