Hướng dẫn giải bài 1.44 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40 

Hướng dẫn giải bài 1.44 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40 Bài 1.44 : cos3x – cos5x = sinx ⇔ sinx(1 – 2sin4x) = 0 Loading... Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.44 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40

Bài 1.44 :

cos3x – cos5x = sinx

⇔ sinx(1 – 2sin4x) = 0

Đáp án bài 1.44

Loading…

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: