Hướng dẫn giải bài 1.43 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40 

Hướng dẫn giải bài 1.43 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40 Bài 1.43 : – = cos4x ⇔ – cos 2x = cos 4x ⇔ 2cos3x cosx = 0 Loading... Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.43 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40

Bài 1.43 :

{sin}^2 x {cos}^2 x = cos4x

⇔ – cos 2x = cos 4x

⇔ 2cos3x cosx = 0

Loading…

Đáp án bài 1.43

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: