Hướng dẫn giải bài 1.40 trang 21 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1.40 trang 21 sách bài tập giải tích 12

Hãy tìm tam giác vuông có diện tích lớn nhất nếu tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng hằng số a (a > 0).

Hướng dẫn giải

Khi đó, cạnh huyền BC = a – x , cạnh góc vuông kia là:

Diện tích tam giác ABC là:

Bảng biến thiên:

Bình luận
0

Bình luận