Hướng dẫn giải bài 1.40 – Số gần đúng. Sai số

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 1.40

1.40

a) 0,0062;

b) 0,646310.

Bình luận
0

Bình luận