Hướng dẫn giải bài 1.40 – Số gần đúng. Sai số

Hướng dẫn giải bài 1.40 1.40 a) 0,0062; b) 0,646310.

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.40

1.40

a) 0,0062;

b) 0,646310.

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: