Hướng dẫn giải bài 1.4 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 13

Hướng dẫn giải bài 1.4 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 13 Bài 1.4 : a) Đẳng thức xảy ra khi các biểu thức ở hai vế có nghĩa tức là sinx ≠ 0 và cosx ≠ 0. Vậy đẳng thức xảy ra khix ≠ kπ /2, k ∈ Z b) Đẳng thức xảy ra khi cosx ≠ 0, tức là khi x ≠ π/2+ kπk ∈ Z c) Đẳng thức xảy ra khi sinx ≠ 0, tức là x≠ kπ, k ∈ Z Loading... d) Đẳng thức xảy ra khi sinx ≠ 0 và cosx ≠ 0,...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.4 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 13

Bài 1.4 :

a) Đẳng thức xảy ra khi các biểu thức ở hai vế có nghĩa tức là sinx ≠ 0 và cosx ≠ 0. Vậy đẳng thức xảy ra khix kπ /2, k ∈ Z

b) Đẳng thức xảy ra khi cosx ≠ 0, tức là khi x π/2+ kπk ∈ Z

c) Đẳng thức xảy ra khi sinx ≠ 0, tức là xkπ, k ∈ Z

Loading…

d) Đẳng thức xảy ra khi sinx ≠ 0 và cosx ≠ 0, tức là x kπ/2, k ∈ Z

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: