Hướng dẫn giải bài 1.39 – Số gần đúng. Sai số

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 1.39

1.39

Đáp số: 1373m

Bình luận
0

Bình luận