Hướng dẫn giải bài 1.38 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 39

Hướng dẫn giải bài 1.38 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 39 Bài 1.38 : Đáp án C. Cách 1 : Cách giải trực tiếp : Loading... Cách 2 :Xét từng giá trị : – Với x = π/2 thì cosπ/2 = 0 ; sin π /2 = 1 nên π/2 + k2π không phải là nghiệm của phương trình. Do đó phương án A và D bị loại. – Với x = π/3 thì cos π/3 = 1/2 ; sin π/3 = /2 nên vế trái của (*) VÌ vậy π/3 + k2π không phải là...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.38 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 39

Bài 1.38 :

Đáp án C.

Cách 1 : Cách giải trực tiếp :

Loading…

Cách 2 :Xét từng giá trị :

– Với x = π/2 thì cosπ/2 = 0 ; sin π /2 = 1 nên π/2 + k2π không phải là nghiệm của phương trình.

Do đó phương án A và D bị loại.

– Với x = π/3 thì cos π/3 = 1/2 ; sin π/3 = sqrt {3} /2 nên vế trái của (*) sqrt {3}

VÌ vậy π/3 + k2π không phải là nghiệm của phương trình.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: