Hướng dẫn giải bài 1.36 – Các phép toán tập hợp

Hướng dẫn giải bài 1.36 1.36 Hướng dẫn: Xem thêm lại các khái niệm (-∞; a), (a; b), [a; b], (a, +∞) Đáp án: B

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.36

1.36

Hướng dẫn: Xem thêm lại các khái niệm (-∞; a), (a; b), [a; b], (a, +∞)

Đáp án: B

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: