Hướng dẫn giải bài 1.36 – Các phép toán tập hợp

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 1.36

1.36

Hướng dẫn: Xem thêm lại các khái niệm (-∞; a), (a; b), [a; b], (a, +∞)

Đáp án: B

Bình luận
0

Bình luận