Hướng dẫn giải bài 1.34 trang 23 sách bài tập hình học 12.

Bài 1.34 trang 23 sách bài tập hình học 12. Cho tứ diện ABCD. Gọi hA , hB, hC, hD lần lượt là các đường cao của tứ diện xuất phát từ A, B, C, D và r là bán kính mặt cầu nội tiếp tứ diện. Chứng minh rằng: Hướng dẫn giải:

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1.34 trang 23 sách bài tập hình học 12.

Cho tứ diện ABCD. Gọi hA , hB, hC, hD lần lượt là các đường cao của tứ diện xuất phát từ A, B, C, D và r là bán kính mặt cầu nội tiếp tứ diện. Chứng minh rằng:

Hướng dẫn giải:

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: