Hướng dẫn giải bài 1.31 trang 22 sách bài tập hình học 12.

Bài 1.31 trang 22 sách bài tập hình học 12. Tính thể tích khối lăng trụ có chiều cao bằng h, đáy là ngũ giác đều nội tiếp trong một đường tròn bán kính r. Hướng dẫn giải: Chia đáy của hình lăng trụ đã cho thành năm tam giác cân có chung đỉnh O là tâm đường tròn ngoại tiếp đáy. Khi đó diện tích đáy bằng .Do đó thể tích lăng trụ đó bằng .

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1.31 trang 22 sách bài tập hình học 12.

Tính thể tích khối lăng trụ có chiều cao bằng h, đáy là ngũ giác đều nội tiếp trong một đường tròn bán kính r.

Hướng dẫn giải:

Chia đáy của hình lăng trụ đã cho thành năm tam giác cân có chung đỉnh O là tâm đường tròn ngoại tiếp đáy. Khi đó diện tích đáy bằng frac{5 }{2 }r^{2}sin72^{0} .Do đó thể tích lăng trụ đó bằng frac{5 }{2 }hr^{2}sin72^{0} .

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: