Hướng dẫn giải bài 1.3 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 13

Hướng dẫn giải bài 1.3 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 13 1.3 a) 0 ≤ |sinx| ≤ 1nn − 2 ≤ −2|sinx| ≤ 0 Vậy giá trị lớn nhất của y = 3 – 2|sin x| là 3, đạt được khi sin x = 0; giá trị nhỏ nhất của y là 1, đạt được khi sin x = ± 1 Loading... Vậy giá trị nhỏ nhất của y là – đạt được chẳng hạn, tại x= 7π/6; giá trị lớn nhất của y là , đạt được chẳng hạn...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.3 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 13

1.3

a) 0 |sinx| 1nn 2 2|sinx| 0

Vậy giá trị lớn nhất của y = 3 – 2|sin x| là 3, đạt được khi sin x = 0; giá trị nhỏ nhất của y là 1, đạt được khi sin x = ± 1

Loading…

Vậy giá trị nhỏ nhất của y là – sqrt {3} đạt được chẳng hạn, tại x= 7π/6; giá trị lớn nhất của y là sqrt {3} , đạt được chẳng hạn tại x=π/6x

c) Ta có:

Vì -1 ≤ cos2x ≤ 1 nên giá trị lớn nhất của y là 3, đạt được khi x = 0, giá trị nhỏ nhất của y là -2, đạt được khi x = π/2

d) 5 2{cos}^2{x} {sin}^2{x} = 51/2{sin}^2{2x}

0{sin}^2 {2x} 1nn − 12 1/2{sin}^2{2x} 0

3sqrt {2} / 2 y sqrt {5}

Suy ra giá trị lớn nhất của y = sqrt {5 } tại x=kπ /2giá trị nhỏ nhất là 3sqrt {2} / 2 tại :

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: