Hướng dẫn giải bài 1.27 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 37

Hướng dẫn giải bài 1.27 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 37 Bài 1.27 : a) 2tanx – 3cotx -2 = 0 Điều kiện cosx ≠ 0 và sinx ≠ 0 Loading... Các giá trị này thỏa mãn điều kiện nên là nghiệm của phương trình. b) = 3sin2x + 3 Ta thấy cos x = 0 không thỏa mãn phương trình. Với cosx ≠ 0 chia hai vế của phương trình cho ta được : 1 = 6tanx + 3(1 + ) <=> 3 + 6 tanx + 2 = 0 c) cotx –...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.27 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 37

Bài 1.27 :

a) 2tanx – 3cotx -2 = 0

Điều kiện cosx ≠ 0 và sinx ≠ 0

Đáp án bài 1.27

Loading…

Các giá trị này thỏa mãn điều kiện nên là nghiệm của phương trình.

b){cos}^2 x = 3sin2x + 3

Ta thấy cos x = 0 không thỏa mãn phương trình.

Với cosx ≠ 0 chia hai vế của phương trình cho {cos}^2 x ta được :

1 = 6tanx + 3(1 + {tan}^2 x )

<=> 3 {tan}^2 x + 6 tanx + 2 = 0

Đáp án bài 1.27

c) cotx – cot2x = tanx + 1 (1)

Điều kiện : sinx ≠ 0 và cos x ≠ 0 . Khi đó :

Đáp án bài 1.27

Các giá trị này thỏa mãn điều kiện nên là nghiệm của phương trình

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: