Hướng dẫn giải bài 1.22 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 25

Hướng dẫn giải bài 1.22 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 25 Bài 1.22 : Đáp án C. Cách 1 : Giải trực tiếp : Ta có : cos2xcos4x = 1 Loading... Vì -1 ≤ cos 2x ≤ 1 và -1 ≤ cos 6x ≤ 1 nên phương trình (*) xảy ra khi và chỉ khi đồng thời cos 2x = 1 (1) và cos 6x = 1 ( 2) Giá trị x = kπ đồng thời thỏa mãn của (1) và (2) nên x = kπ là nghiệm của phương trình đã cho. Trong đoạn [-π ; π] ta...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.22 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 25

Bài 1.22 :

Đáp án C.

Cách 1 : Giải trực tiếp :

Ta có : cos2xcos4x = 1

Loading…

Vì -1 ≤ cos 2x ≤ 1 và -1 ≤ cos 6x ≤ 1 nên phương trình (*) xảy ra khi và chỉ khi đồng thời cos 2x = 1 (1) và cos 6x = 1 ( 2)

Giá trị x = kπ đồng thời thỏa mãn của (1) và (2) nên x = kπ là nghiệm của phương trình đã cho.

Trong đoạn [-π ; π] ta có 3 giá trị -π ; 0 và π ứng với k = -1; 0 và 1

Cách 2 :Xét các phương án :

Với x = ± π/2 thì cos 2x = – 1; cos 4x = 1 nên các giá trị ±π/2 không phải là nghiệm của phương trình.

Do đó các phương án A,B,D đều bị loại

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: