Hướng dẫn giải bài 1.21 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 25

Hướng dẫn giải bài 1.21 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 25 Bài 1.21 : Đáp án A. Cách 1: Giải trực tiếp : Ta có : sin3x cosx – sin4x = 0 Loading... <=> 1/2 ( sin4x + sin2x) – sin4x = 0 <=> 1/2 ( sin2x – sin4x) = 0 <=> sin2x = sin4x Cách 2 :Xét từng phương án Xét hai phương án B và C trước vì ít trường hợp Với x = π/4 thì sin4x = 0 còn sin3xcosx > 0 nên phương án B và cả...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.21 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 25

Bài 1.21 :

Đáp án A.

Cách 1: Giải trực tiếp :

Ta có : sin3x cosx – sin4x = 0

Loading…

<=> 1/2 ( sin4x + sin2x) – sin4x = 0 <=> 1/2 ( sin2x – sin4x) = 0

<=> sin2x = sin4x

Đáp án bài 1.21

Cách 2 :Xét từng phương án

Xét hai phương án B và C trước vì ít trường hợp

Với x = π/4 thì sin4x = 0 còn sin3xcosx > 0 nên phương án B và cả phương án D bị loại.

Với x = π/3 thì sin3x = 0 , sin4x <0 nên phương án C bị loại.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: