Hướng dẫn giải bài 1.20 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 24

Hướng dẫn giải bài 1.20 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 24 Bài 1.20 : Đáp án D, điều kiện của phương trình : x ≠ π/2 + k π , x ≠ π /4 + kπ Cách 1 :Biến đổi lượng giác tanx + tan ( x + π/4) +2 = 0 Loading... <=> tanx – + tanx + 1 + 2 – 2tanx = 0 <=> = 3 <=> tanx = ± <=> x = ± π/3 + kπ , k ∈ Z Cách 2 :Xét từng phương án. Với x = π /6 thì tanπ/6 và tan ( π/6 +...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.20 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 24

Bài 1.20 :

Đáp án D, điều kiện của phương trình : x ≠ π/2 + k π , x ≠ π /4 + kπ

Cách 1 :Biến đổi lượng giác tanx + tan ( x + π/4) +2 = 0

Loading…

<=> tanx – {tan}^2{x} + tanx + 1 + 2 – 2tanx = 0

<=> {tan}^2{x} = 3

<=> tanx = ± sqrt {3}

<=> x = ± π/3 + kπ , k ∈ Z

Cách 2 :Xét từng phương án.

Với x = π /6 thì tanπ/6 và tan ( π/6 + π/4) đều dương nên π /6 không là nghiệm của phương trình nên đáp án A và C bị loại.

Với phương án B, π/4 không thỏa mãn điều kiện của phương trình nên bị loại.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: