Hướng dẫn giải bài 1.15 trang 21 sách bài tập hình học 12

Bài 1.15 trang 21 sách bài tập hình học 12 Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = b, AA’ = c. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của A’B’ và B’C’. Tính tỉ số giữa thể tích khối chóp D’.DMN và thể tích khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ Hướng dẫn giải: Thể tích khối chóp D’.DMN bằng thể tích khối chóp D.D’MN Thể tích khối chóp : Từ đó suy ra tỷ số giữa...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1.15 trang 21 sách bài tập hình học 12

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = b, AA’ = c. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của A’B’ và B’C’. Tính tỉ số giữa thể tích khối chóp D’.DMN và thể tích khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’

Hướng dẫn giải:

Thể tích khối chóp D’.DMN bằng thể tích khối chóp D.D’MN

Thể tích khối chóp :

Từ đó suy ra tỷ số giữa thể tích khối chóp D’.DMN và thể tích khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ bằng frac{1}{8} .

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: