Hướng dẫn giải bài 1.15 trang 21 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1.15 trang 21 sách bài tập hình học 12

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = b, AA’ = c. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của A’B’ và B’C’. Tính tỉ số giữa thể tích khối chóp D’.DMN và thể tích khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’

Hướng dẫn giải:

Thể tích khối chóp D’.DMN bằng thể tích khối chóp D.D’MN

Thể tích khối chóp :

Từ đó suy ra tỷ số giữa thể tích khối chóp D’.DMN và thể tích khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ bằng frac{1}{8} .

Bình luận
0

Bình luận