Hướng dẫn giải bài 1.14 trang 20 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1.14 trang 20 sách bài tập hình học 12

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = 2a, AA’ = a. Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho AM = 3MD.

a) Tính thể tích khối chóp M.AB’C

b) Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (AB’C).

Hướng dẫn giải:

(h.1.21.) ?

a) Thể tích khối chóp M.AB’C bằng thể tích khối chóp B’AMC.

Ta có:

Do đó

b) Gọi h là khoảng cách từ M đến mặt phẳng (AB’C)

Khi đó

Ta có:

Do đó

Bình luận
0

Bình luận