Hướng dẫn giải bài 1.14 trang 20 sách bài tập hình học 12

Bài 1.14 trang 20 sách bài tập hình học 12 Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = 2a, AA’ = a. Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho AM = 3MD. a) Tính thể tích khối chóp M.AB’C b) Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (AB’C). Hướng dẫn giải: (h.1.21.) ? a) Thể tích khối chóp M.AB’C bằng thể tích khối chóp B’AMC. Ta có: Do đó b) Gọi h là khoảng cách từ M đến mặt phẳng (AB’C) Khi...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1.14 trang 20 sách bài tập hình học 12

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = 2a, AA’ = a. Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho AM = 3MD.

a) Tính thể tích khối chóp M.AB’C

b) Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (AB’C).

Hướng dẫn giải:

(h.1.21.) ?

a) Thể tích khối chóp M.AB’C bằng thể tích khối chóp B’AMC.

Ta có:

Do đó

b) Gọi h là khoảng cách từ M đến mặt phẳng (AB’C)

Khi đó

Ta có:

Do đó

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: