Hướng dẫn giải bài 1.13 trang 9 sách bài tập giải tích 12

Bài 1.13 trang 9 sách bài tập giải tích 12 Phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất trên R? Hướng dẫn giải Đáp án B. nên hàm số f(x) đồng biến trên R. Mặt khác f(-1) -0. Vậy phương trình f(x) = 0 có nghiệm duy nhất trên R.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1.13 trang 9 sách bài tập giải tích 12

Phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất trên R?

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

nên hàm số f(x) đồng biến trên R.

Mặt khác f(-1) -0.

Vậy phương trình f(x) = 0 có nghiệm duy nhất trên R.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: