Hướng dẫn giải bài 1.11 trang 9 sách bài tập giải tích 12

Bài 1.11 trang 9 sách bài tập giải tích 12 Hướng dẫn giải Đáp án C. Vì: Cách khác: Loại A, C, D vì tập xác định của hàm số là (-4;4).

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1.11 trang 9 sách bài tập giải tích 12

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

Vì:

Cách khác: Loại A, C, D vì tập xác định của hàm số là (-4;4).

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: