Hướng dẫn giải bài 1.11 trang 9 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1.11 trang 9 sách bài tập giải tích 12

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

Vì:

Cách khác: Loại A, C, D vì tập xác định của hàm số là (-4;4).

Bình luận
0

Bình luận