Hướng dẫn chữa bài 6.6 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 6.6 6.6 Đáp số: x = 0,4π; k = 6; b) x = π/5; k = -1; c) x = 5π/4, k = 1. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 6.6

6.6

Đáp số:

x = 0,4π; k = 6;

b) x = π/5; k = -1;

c) x = 5π/4, k = 1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: