Hướng dẫn chữa bài 6.5 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 6.5

6.5

Ta có sđwidehat{AB} = 15 +k2π, k ∈ mathbb{Z}

Hướng dẫn chữa bài 6.5

Vậy với k = -3 ta được cung widehat{AB} có số đo âm lớn nhất là 15 – 6π.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận