Hướng dẫn chữa bài 6.28 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 6.28

6.28

Cách 1.

Ta có sinα > 0 nên

Hướng dẫn chữa bài 6.28

Vậy đáp án là D.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận