Hướng dẫn chữa bài 5.17 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 5.17

5.17

Hướng dẫn:

Cách 1: Ta có: Khi cộng vào một số liệu của một dãy số liệu thống kê cùng một hằng số thì phương sai và độ lệch chuẩn không đổi. Do đó, độ lệch chuẩn của dãy (2) vẫn là sqrt 2 kg.

Cách 2: Tính trực tiếp độ lệch chuẩn của dãy (2).

Đáp án: A.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận