Hướng dẫn chữa bài 5.17 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 5.17 5.17 Hướng dẫn: Cách 1: Ta có: Khi cộng vào một số liệu của một dãy số liệu thống kê cùng một hằng số thì phương sai và độ lệch chuẩn không đổi. Do đó, độ lệch chuẩn của dãy (2) vẫn là kg. Cách 2: Tính trực tiếp độ lệch chuẩn của dãy (2). Đáp án: A. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 5.17

5.17

Hướng dẫn:

Cách 1: Ta có: Khi cộng vào một số liệu của một dãy số liệu thống kê cùng một hằng số thì phương sai và độ lệch chuẩn không đổi. Do đó, độ lệch chuẩn của dãy (2) vẫn là sqrt 2 kg.

Cách 2: Tính trực tiếp độ lệch chuẩn của dãy (2).

Đáp án: A.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: