Hướng dẫn chữa bài 5.16 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 5.16

5.16

a) Điểm số của xạ thủ A có: overline x ≈ 8,3 điểm; {s_1}^2 ≈ 1,6; s_1 ≈ 1,27 điểm.

b) overline x overline y = 8,4v điểm; {s_2}^2 > {s_1}^2 , như vậy mức độ phân tán của các điểm số (so với số trung bình) của xạ thủ A là bé hơn. Vì vậy, trong lần tập bắn này, xạ thủ A bắn chụm hơn.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận