Hướng dẫn chữa bài 4.78 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 4.78 4.78 (a + 1)(b + 1)(a + c)(b + c) ≥ 22.2.2 = 16abc. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 4.78

4.78

(a + 1)(b + 1)(a + c)(b + c) ≥ 2sqrt a 2sqrt b .2sqrt{ac} .2sqrt{bc} = 16abc.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: