Hướng dẫn chữa bài 4.25 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 4.25 4.25 a) Theo bất đẳng thức Cô-si ta có Vì vậy bất phương trình đã cho vô nghiệm. b) Tương tự a). c) Tương tự a) ( sử dụng hằng đẳng thức (a + b)() = và đồng chất thức Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 4.25

4.25

a) Theo bất đẳng thức Cô-si ta có

Hướng dẫn chữa bài 4.25

Vì vậy bất phương trình đã cho vô nghiệm.

b) Tương tự a).

c) Tương tự a) ( sử dụng hằng đẳng thức (a + b)(a^2 - ab + b^2 ) = a^3 + b^3 và đồng chất thức sqrt{sqrt{a}} = sqrt[4]{a}

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: