Hướng dẫn chữa bài 4.22 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 4.22 4.22 Nhận xét. Phép biến đổi . = làm mở rộng tập xác định, dẫn tới thay đổi điều kiện của mình, do đó có thể làm xuất hiện nghiệm ngoại lai. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 4.22

4.22

Hướng dẫn chữa bài 4.22

Nhận xét. Phép biến đổi sqrt a . sqrt b = sqrt {ab} làm mở rộng tập xác định, dẫn tới thay đổi điều kiện của mình, do đó có thể làm xuất hiện nghiệm ngoại lai.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: