Hướng dẫn chữa bài 4.21 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 4.21 4.21 Thử trực tiếp ta thấy ngay x = -3 là nghiệm bất phương trình (1) nhưng không là nghiệm bất phương trình (2), vì vậy (1) và (2) không tương đương, do đó phép bình phương hai vế một bất phương trình không phải là phép biến đổi tương đương Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 4.21

4.21

Thử trực tiếp ta thấy ngay x = -3 là nghiệm bất phương trình (1) nhưng không là nghiệm bất phương trình (2), vì vậy (1) và (2) không tương đương, do đó phép bình phương hai vế một bất phương trình không phải là phép biến đổi tương đương

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: