Hướng dẫn chữa bài 4.18 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.18

4.18

Do 0 < x < 1 nên frac1x > 1 , frac1{1 - x} > 1 suy ra y > 2, ∀x ∈ D, do đó B và C sai. Mặt khác, dễ thấy khi x = 1/2 thì y = 4 suy ra D sai, do đó chọn A.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận