Hướng dẫn chữa bài 3.53 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 3.53 3.53 Hướng dẫn. Giải và biện luận theo m có nghĩa là xét xem với giá trị nào của m thì hệ phương trình vô nghiệm, với giá trị nào của m thì hệ phương trình có một nghiệm, giá trị nghiệm là bao nhiêu, với giá trị nào của m thì hệ phương trình có vô số nghiệm. Để giải và biện luận hệ phương trình trên ta dùng phương pháp cộng đại số để khử một...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 3.53

3.53

Hướng dẫn. Giải và biện luận theo m có nghĩa là xét xem với giá trị nào của m thì hệ phương trình vô nghiệm, với giá trị nào của m thì hệ phương trình có một nghiệm, giá trị nghiệm là bao nhiêu, với giá trị nào của m thì hệ phương trình có vô số nghiệm.

Để giải và biện luận hệ phương trình trên ta dùng phương pháp cộng đại số để khử một ẩn.

Giải

Nhân phương trình thứ nhất của hệ với m + 2, nhân phương trình thứ hai với 2 ta được hệ phương trình

Hướng dẫn chữa bài 3.53

Trừ hai phương trình vế theo vế ta được phương trình:

(3m^2 – m – 4)y = m^2 – m – 2

⇒ (m + 1)(3m – 4)y = (m + 1)(m – 2) (*)

0y = 0

Phương trình này nhận mọi giá trị thực của y làm nghiệm. Lúc đó thay m = -1 vào phương trình đã cho, hai phương trình trở thành một phương trình:

x – y = -1 ⇒ y = x _ 1, x tùy ý.

0y = -14/9

Phương trình này vô nghiệm, do đó hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

Hướng dẫn chữa bài 3.53

Thay vào một trong hai phương trình của hệ đã cho ta suy ra

Hướng dẫn chữa bài 3.53

Kết luânk

m = 4/3: Hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

m = -1: Hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm

x = a, y = a + 1, a là số thực tùy ý.

m ≠ 1, m ≠ 4/3: Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

Hướng dẫn chữa bài 3.53

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: