Hướng dẫn chữa bài 3.34 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 3.34

3.34

Hướng dẫn chữa bài 3.34

Phương trình cuối vô nghiệm khi m = -12

Vậy đáp án là D.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận