Hướng dẫn chữa bài 3.33 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 3.33 3.33 Chú ý. Đối với những hệ phương trình có hệ số thập phân như thế này ta nên nhân với 10 để có hệ phương trình hệ số nguyên: Thay vào ta thấy phương án A sai, còn phương án B đúng. Vậy đáp án là B. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 3.33

3.33

Chú ý. Đối với những hệ phương trình có hệ số thập phân như thế này ta nên nhân với 10 để có hệ phương trình hệ số nguyên:

Hướng dẫn chữa bài 3.33

Thay vào ta thấy phương án A sai, còn phương án B đúng. Vậy đáp án là B.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: