Hướng dẫn chữa bài 3.23 – Sách bài tập Đại số lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 3.23

3.23

Với m = 1 phương trình đã cho có dạng

2x^2 + 2 = 0

Phương trình này vô nghiệm, nên phương án A bị loại. Với m = -1 phương trình đã cho trở thành phương trình bậc nhất 6x + 2 = 0 chỉ có 1 nghiệm nên đáp án B bị loại

Với m = 2 phương trình đã cho trở thành phương trình

3x^2 – 3x + 2 = 0

Phương trình này vô nghiệm, phương án D bị loại.

Vậy đáp án là C.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận