Hướng dẫn chữa bài 3.23 – Sách bài tập Đại số lớp 10

Hướng dẫn chữa bài 3.23 3.23 Với m = 1 phương trình đã cho có dạng 2 + 2 = 0 Phương trình này vô nghiệm, nên phương án A bị loại. Với m = -1 phương trình đã cho trở thành phương trình bậc nhất 6x + 2 = 0 chỉ có 1 nghiệm nên đáp án B bị loại Với m = 2 phương trình đã cho trở thành phương trình 3 – 3x + 2 = 0 Phương trình này vô nghiệm, phương án D bị loại. Vậy đáp án là...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 3.23

3.23

Với m = 1 phương trình đã cho có dạng

2x^2 + 2 = 0

Phương trình này vô nghiệm, nên phương án A bị loại. Với m = -1 phương trình đã cho trở thành phương trình bậc nhất 6x + 2 = 0 chỉ có 1 nghiệm nên đáp án B bị loại

Với m = 2 phương trình đã cho trở thành phương trình

3x^2 – 3x + 2 = 0

Phương trình này vô nghiệm, phương án D bị loại.

Vậy đáp án là C.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: