Hướng dẫn chữa bài 3.21 – Sách bài tập Đại số lớp 10

Hướng dẫn chữa bài 3.21 3.21 Thay x = 0 và x = 2 vào phương trình ta thấy hai vế đều cho giá trị là 3. Vậy đáp án là C. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 3.21

3.21

Thay x = 0 và x = 2 vào phương trình ta thấy hai vế đều cho giá trị là 3. Vậy đáp án là C.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: