Hướng dẫn chữa bài 3.21 – Sách bài tập Đại số lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 3.21

3.21

Thay x = 0 và x = 2 vào phương trình ta thấy hai vế đều cho giá trị là 3. Vậy đáp án là C.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận