Hướng dẫn chữa bài 3.2 – Sách bài tập Hình học lớp 10

Hướng dẫn chữa bài 3.2 3.2 a) M(2 + 2t; 3 + t) ∈ Δ. AM = 5 ⇔ . Loading... b) M(2 + 2t; 3 + t) ∈ Δ d: x + y + 1 = 2=0 M ∈ d ⇔ 2 + 2t + 3 + t + 1 = 0 ⇔ = -2. Vậy M có tọa độ là (-2; 1). c) M(2 + 2t; 3 + t) ∈ Δ = (2 + 2t; 2 + t), Ta có: AM ngắn nhất ⇔ Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 3.2

3.2

a) M(2 + 2t; 3 + t) ∈ Δ.

AM = 5 ⇔ (2 + 2t)^2 + (2 + t)^2 = 25 .

Hướng dẫn chữa bài 3.2

Loading…

Hướng dẫn chữa bài 3.2

b) M(2 + 2t; 3 + t) ∈ Δ

d: x + y + 1 = 2=0

M ∈ d ⇔ 2 + 2t + 3 + t + 1 = 0 ⇔ = -2.

Vậy M có tọa độ là (-2; 1).

c) M(2 + 2t; 3 + t) ∈ Δ

overrightarrow{AM} = (2 + 2t; 2 + t), vec{u} = (2; 1)

Ta có: AM ngắn nhất ⇔overrightarrow{AM} bot vec{u}

Hướng dẫn chữa bài 3.2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: