Hướng dẫn chữa bài 2.57 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 2.57

2.57

A(2 ; 4), B(3 ; 1), C(-1 ; 1).

a) Toạ độ trong tâm ơ của tam giác ABC là :

Hướng dẫn chữa bài 2.57

Gọi I(x ; y), I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC IA = IB = IC

Hướng dẫn chữa bài 2.57

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận