Hướng dẫn chữa bài 2.57 – Sách bài tập Hình học lớp 10

Hướng dẫn chữa bài 2.57 2.57 A(2 ; 4), B(3 ; 1), C(-1 ; 1). a) Toạ độ trong tâm ơ của tam giác ABC là : Gọi I(x ; y), I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC IA = IB = IC Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 2.57

2.57

A(2 ; 4), B(3 ; 1), C(-1 ; 1).

a) Toạ độ trong tâm ơ của tam giác ABC là :

Hướng dẫn chữa bài 2.57

Gọi I(x ; y), I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC IA = IB = IC

Hướng dẫn chữa bài 2.57

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: