Hướng dẫn chữa bài 2.56 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 2.56

2.56

a) Goi H(x ; y). Ta có:

overrightarrow{Ah} = (x + 5; y – 6)

overrightarrow{CH} = (x – 4; y – 3)

overrightarrow{BC} = (8; 4)

overrightarrow{AB} = (1; -7)

Hướng dẫn chữa bài 2.56

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận