Hướng dẫn chữa bài 2.35 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 2.35

2.35

Hướng dẫn chữa bài 2.35

Do đó: a = 2R sin A, b = 2R sin B, c = 2R sin C.

Thay các giá t rị này vào biểu thức a = b cos C + c cos B ta có:

2R sin A = 2R sin B cos C + 2R sin C cos B

⇒ sin A = sin B cos C + sin C cos B.

Hướng dẫn chữa bài 2.35

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận