Hướng dẫn chữa bài 2.35 – Sách bài tập Hình học lớp 10

Hướng dẫn chữa bài 2.35 2.35 Do đó: a = 2R sin A, b = 2R sin B, c = 2R sin C. Thay các giá t rị này vào biểu thức a = b cos C + c cos B ta có: 2R sin A = 2R sin B cos C + 2R sin C cos B ⇒ sin A = sin B cos C + sin C cos B. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 2.35

2.35

Hướng dẫn chữa bài 2.35

Do đó: a = 2R sin A, b = 2R sin B, c = 2R sin C.

Thay các giá t rị này vào biểu thức a = b cos C + c cos B ta có:

2R sin A = 2R sin B cos C + 2R sin C cos B

⇒ sin A = sin B cos C + sin C cos B.

Hướng dẫn chữa bài 2.35

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: